14 01 04 05 06 07 03 15 10 09 12 13 11 08

 

 

 UnitedStates

ایالات متحده

Dominica

دامینیکا

Malta

مالتا

 Singapore

سنگاپور

Australia

استرالیا

United Kingdom 

انگلستان

 CANADA

کانادا

NewZealand

نیوزیلند

Switzerland

سوئیس

PERU

پرو

Panama پاناما

Austria

اتریش

St-Kitts سینت کیتس

 Antigua--Barbuda

 انتیگا باربودا

Argentina آرژانتین

 

 

انتیگا و باربودا

Antigua--Barbuda

 

کشور انتیگا و باربودا 
Antigua & Barbuda
 از دو جزیره که در دریای کارائیب و در خاور کشورکوچک سینت کیتس قرار گرفته، تشکیل شده است. پایتخت آن سینت جانز نام دارد. از آنجائیکه کرستف کلمب نخستین فرد از کشورهای اروپائی بود که پا در این سرزمین نهاد، اینکشور سالیان درازی زیر حاکمیت اسپانیا قرار داشت. پس از آن انگلستان بدانجا پای نهاد. انتیگوا و باربودا در یکم نوامبر سال ۱۹۸۱ استقلال یافت ولی همچون کانادا و استرالیا و نیوزیلند عضو کشورهای مشترک المنافع میباشد و بعنوان عضوی از کشورهای سازمان ملل متحد بشمار می آید .
01-Antigua
پهنه اینکشور ۲۸۰ کیلومتر مربع است و جمعیت آن ۹۱۰۰۰ نفر است که ۹۹درصد آنها خواندن و نوشتن میدانند.  دستگاه داوری انتیگا و باربودا برپایه سیستم قانونی انگلستان است و انتخابات عمومی هر پنج سال یکبار انجام میشود .
دانشکده پزشکی دانشگاه انتیگا
American University of Antigua, College of Medicine
      . درسال ۲۰۰۴ گشایش یافت و پس از آنکه روش دانشکده های پزشکی امریکا را برگزید، توسط هیئت پزشکی ابالت کلیفرنیا به رسمیت شناخته شد  

 

02-Antigua

  

03-Antigua

  

04-Antigua