14 01 04 05 06 07 03 15 10 09 12 13 11 08

 

 

 UnitedStates

ایالات متحده

Dominica

دامینیکا

Malta

مالتا

 Singapore

سنگاپور

Australia

استرالیا

United Kingdom 

انگلستان

 CANADA

کانادا

NewZealand

نیوزیلند

Switzerland

سوئیس

PERU

پرو

Panama پاناما

Austria

اتریش

St-Kitts سینت کیتس

 Antigua--Barbuda

 انتیگا باربودا

Argentina آرژانتین

 

 

تابعیت قانونی و مشروع سریع (در عرض سه ماه یا بیشتر) امروزه فقط و فقط از سوی انتیگا،  دامینیکا، مالتا و سینت کیتس اعطا میشود.

بسیاری در سراسر دنیا ادعا میکنند که میتوانند از کشورهای بسیاری در کمترین زمان تابعیت بگیرند. این امر دیگر واقعیت ندارد. متاسفانه بسیاری از مردم خوش باور در سراسر دنیا همه روزه قربانی شیادان شده و اندوخته مال و امید خود را از دست میدهند. 

citizenship

در گذشته نه چندان دور بسیاری از کشورهای کوچک برای تقویت اقتصاد خود در ازاء گرفتن کمک مالی بلاعوض توسط افراد، به آنان تابعیت و گذرنامه اعطا میکردند، اما حادثه تروریستی یازده سپتامبر و بدنبال آن فشار کشورهای غربی بسیاری از این کشور ها از جمله جمهوری دومینیکن، بلیز، گرنادا را وادار ساخت که برنامه تابعیت در برابر کمک مالی را متوقف ساخته و یا براي مدتی نامعلوم معلق سازند. 

هم اکنون بر هیچکس آشکار نیست که برنامه اعطای شهروندی دوگانه قانوني از سوی انتیگا، دومینیکا و مالتا تا چه هنگام ادامه یابد.  بدین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم چنانچه نیاز به آزادی سفر و شهروندی دارید.

باما تماس بگیرید.